Kurs Technologii Informacyjnej dla I roku NPiWP grupa 1a
Prowadzący dr T.Ratusiński
Kurs Technologii Informacyjnej dla I roku NPiWP grupa 2a
Prowadzący dr T.Ratusiński