Kurs dla studentów I roku NPiWP
Media w edukacji
Kurs technologii informacyjnych dla grupy IIb trybu zaocznego specjalności nauczania początkowe i wychowanie przedszkolne w roku 2007/08
Kurs "Media w edukacji"
I NPiWP 2007

Kurs z przedmiotu technologie informacyjne - grupa IB trybu zaocznego specjalności nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne.
Kurs technologii informacyjnych dla grupy Ib trybu zaocznego specjalności nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne w roku 2007/2008