nowe media dla socjologów
Kurs TI dla socjologów
W tym kursie studenci są nauczycielami.
Podstawy programowania w języku C